en fy eu mk sl ga
Temanûmer fan Ensafh oer de Baskyske literatuer
It Frysk literêr tydskrift Ensafh hat in spesjaal temanûmer útjûn oer de Baskyske literatuer, mei dêryn bydragen fan ferskate Oare Wurden-skriuwers.

Oare Wurden

2018-03-13 10:35

Oare Wurden siket aventoerlike skriuwer (m/f)!
Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Ierlân te wenjen en te wurkjen.

Oare Wurden

2018-01-15 10:04

Eneko ynspirearret studinten Frysk
Eneko Aizpurua jout kolleezje oer Baskyske literatuer en kultuer op NHL Hegeskoalle.

Oare Wurden

2017-12-06 16:16

Eneko te gast by filmpremjêre
Eneko Aizpurua wie te gast by de iepeningsjûn fan de dokumintêre 'Yn dit lânskip leit myn libben'.

Oare Wurden

2017-11-16 16:41

Produktive earste wiken foar Eneko Aizpurua yn Fryslân
De Baskyske skriuwer Eneko Aizpurua hat de earste wiken fan syn ferbliuw yn Ljouwert net stilsitten.

Oare Wurden

2017-11-08 11:20

Literêre middei yn Baskyske sfearen
Op sneintemiddei 22 oktober organisearret Other Words/Oare Wurden yn gearwurking mei húskeamerteater De Wier yn Koarnjum in Baskyske literêre middei. Der trede ferskate skriuwers op, der binne fraachpetearen en der is muzyk.

Oare Wurden

2017-10-05 16:02

Glokalisten
Sjoernaliste Maartje Duin folget Gerard de Jong foar dokumintêre NPO Radio 1.

Oare Wurden

2017-06-23 13:55

Fryske sjuery Other Words selektearret Hein Jaap Hilarides


Foar it skriuwersferbliuw yn de stêd Maribor, Slovenië.

Oare Wurden

2017-06-08 09:30

Earste Fryske literêre wurk skreaun foar Oare Wurden publisearre
It ferhaal Sera fan Bart Kingma

Oare Wurden

2017-05-29 15:20

Skriuwers

Réaltán Ní Leannáin

Ljouwert

André Looijenga

Bitola

Bart Kingma

Donostia

Marija Makeska

Ljouwert

Gerard De Jong

Donostia

Zarko Naumovski

Ljouwert

Download OW flyer