en fy eu mk sl ga

Deadline foar skriuwersplannen Maribor, Slovenië

Other Words siket Fryske skriuwers foar in ferbliuw fan acht wiken yn Maribor, Slovenië. De call om skriuwersplannen yn te stjoeren rint oant 20 maaie. It ferbliuw yn Maribor fynt plak yn de perioade septimber-novimber 2017. Foar mear ynformaasje sjoch: http://www.oarewurden.frl/fry/blog/tresoar_siket_fryske_skriuwers_foar_ferbliuw_yn_maribor_slovenie

 

WHEN

May 20
23:55

WHERE

Tresoar