en fy eu mk sl ga

Oare Wurden

2018-10-09 15:52 —

Fryske skriuwers by elkoar foar talefestival

In bysûnder selskip op it 'Mini-festival Lân fan Taal' yn Ljouwert, wêr't fiif Fryske Oare Wurden-skriuwers by elkoar kamen om te praten oer harren ûnderfiningen mei it projekt. It festival wie organisearre om de ferskate Lân fan Taal-projekten foar it fuotljocht te bringen, in wichtich ûnderdiel fan it LF2018-programma. Bart Kingma wie petearlieder en praatte mei Karen Bies, Gerard de Jong, Hein Jaap Hilarides and André Looijenga oer tema's as twataligens, Europeeske gearwurking en Fryske literatuer.