en fy eu mk sl ga

Oare Wurden

2018-07-25 11:49 —

Karen hat it drok yn Ierlân

Karen hat it mar drok yn Ierlân! In rûnrit oer it skiereilân Mullet, in optreden yn in radioprogramma en in besite oan Galway (Kulturele Haadstêd yn 2020). Lês hjir mear oer har ûnderfinings.