en fy eu mk sl ga
5, 6, 7, 8
5, 6, 7, 8

Rody Gorman

2018-04-05 16:58

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Rody Gorman

2018-04-05 16:52

Pasaia San Juan
A fishing village like a Fellini movie

Gerard De Jong

2017-07-04 23:14

Wyn / Wind / Haizea
Poem

Gerard De Jong

2017-07-04 23:10

Liefde is de wet
''t Is soafeul beter hier nou,' sêge se allegaar. Maar ik blyf dinken an de tanks in de straten...

Gerard De Jong

2017-07-04 22:00

Ik bin de ander
Wer’t thús anderen de ander binne, bin ik hier, weg fan huus, de ander.

Gerard De Jong

2017-06-13 15:00

Babylonys Baskenlând
Ondanks ôns minderhydstalen, motte wy 't in 't Ingels metnander rooie

Gerard De Jong

2017-05-26 14:18

Berria
'Wat wij metmaakt hewwe, ’t slútten fan de krant, waar ’n anfal op ôns taal, ôns idintiteit.'

Gerard De Jong

2017-05-20 22:00

De Koaninklike Weg

De Koaninklike Weg: Wy binne allegaar op rais.

Gerard De Jong

2017-05-11 17:00

Skriuwers

No results found


Download OW Blomlêzing