en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-07 14:47 — Maribor, Slovenia

10

fear a’ buain ‘s na chois cù a’ rùrach

air a’ chùl-chinn anns an fhionnairidh

‘s ag èirigh far na mòna de smùrach

a man at the peats and footbeside him a dog rumaging on the common grazing in the evening and rising out of the moorpeat all that drizzledross