en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-10 11:00 — Maribor, Slovenia

13

nach iad a tha gasta –

dà chorra-ghritheach air a’ Chlachaig aig meadhan-latha

gun charachadh asta

 

lovely – two herons on the shore at Clachaig at midday not moving at all