en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-11 08:09 — Maribor, Slovenia

14

ri càil an là, de ghealagan-lòin

shìos air an Lèanaig tacan

is a-rithist ri tràth-nòin

 

at hungerdesirelifestrength day-break all those bright reed buntings down on the levelmeadow for a moment and back again at noon earlyprayermealtime